Neem samen met je klas
de luchtkwaliteit onder de loep

Over AIRbezen

AIRbezen meet de luchtkwaliteit met aardbeiplantjes. Door middel van zogeheten “biomonitoring” onderzoeken we hoeveel fijn stof er in de lucht hangt, en waar dat fijn stof precies uit bestaat. Sinds 2014 hebben we al meet-campagnes gehouden in binnen- en buitenland, en we zijn nog niet klaar met meten.
Meer weten?

Over lucht

Mat AIRbezen meten we magnetiseerbaar fijnstof. Maar dat fijnstof is natuurlijk niet de enige factor die betrekking heeft op luchtkwaliteit. Daarom meet AIRbezen@school niet alleen het magnetiseerbaar fijnstof, maar ook met elektronische fijnstofsensoren (die de grootte van het stof meten) en diffusiebuisjes (die NO2 meten).

Over sensoren

Omdat we samen met jullie meetstations over heel Vlaanderen uitzetten, hopen we een heleboel resultaten te verzamelen. Deze resultaten zijn pas écht relevant als iedereen dezelfde methode van meten volgt. daarom zullen er binnenkort “protocollen” op de website staan, die je precies uitleggen hoe je moet meten.

Bekijk hier de resultaten van 2019

Nieuws & updates

Eén voordeel van de ‘lockdown’: betere luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in Vlaanderen is dezer dagen bijzonder goed. Een gevolg van de afname van het autoverkeer, maar ook van de weersomstandigheden. Dat alles kan een impact hebben op onze gezondheid en zou ons weerbaarder…

Spectaculaire daling van het autoverkeer heeft “duidelijk positief effect op onze luchtkwaliteit”

De luchtkwaliteit is er de voorbije weken duidelijk op vooruitgegaan door de sterke afname van het verkeer, en dan vooral het autoverkeer. “Dat er een positieve impact is op de vervuiling door verkeer is duidelijk,…

Betere luchtkwaliteit maar niet alleen dankzij corona

De luchtkwaliteit is goed, zowel fijn stof als stikstofdioxide laat erg lage waarden optekenen. Al heeft dat meer met het weer dan met corona te maken. ‘Er wordt zuivere, polaire lucht aangevoerd en er is…