Neem samen met je klas
de luchtkwaliteit onder de loep

Over AIRbezen

AIRbezen meet de luchtkwaliteit met aardbeiplantjes. Door middel van zogeheten “biomonitoring” onderzoeken we hoeveel fijn stof er in de lucht hangt, en waar dat fijn stof precies uit bestaat. Sinds 2014 hebben we al meet-campagnes gehouden in binnen- en buitenland, en we zijn nog niet klaar met meten.
Meer weten?

Over lucht

Mat AIRbezen meten we magnetiseerbaar fijnstof. Maar dat fijnstof is natuurlijk niet de enige factor die betrekking heeft op luchtkwaliteit. Daarom meet AIRbezen@school niet alleen het magnetiseerbaar fijnstof, maar ook met elektronische fijnstofsensoren (die de grootte van het stof meten) en diffusiebuisjes (die NO2 meten).

Over sensoren

Omdat we samen met jullie meetstations over heel Vlaanderen uitzetten, hopen we een heleboel resultaten te verzamelen. Deze resultaten zijn pas écht relevant als iedereen dezelfde methode van meten volgt. daarom zullen er binnenkort “protocollen” op de website staan, die je precies uitleggen hoe je moet meten.

Bekijk hier de resultaten van 2019

Nieuws & updates

Coronacrisis redt (indirect) ook levens

Ruim 30 procent minder stikstofdioxide en 10 procent minder fijnstof in lucht ten tijde van corona. Tijdens de coronacrisis is de luchtkwaliteit in Europa er flink op vooruitgegaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Centre…

Betere luchtkwaliteit door coronacrisis?

Dat er minder auto’s op de baan zijn, betekent ook minder uitstoot (stikstofdioxide, dieselroet). Ongetwijfeld heeft dat een positief effect op de luchtkwaliteit. Maar het verkeer is niet de enige bron van luchtverontreiniging . Op…

Mogelijk een verband tussen Corona-sterfte in Italië en luchtvervuiling

De hoge sterftecijfers in het noorden van Italië zijn mogelijk deels te verklaren door de vieze lucht aldaar. Het is ronduit opmerkelijk. In het noorden van Italië sterft ongeveer 12 procent van de mensen die…