AIRbezen@School zoekt verdeelpunten!

AIRbezen@School zoekt verdeelpunten!

Binnenkort start weer een nieuwe AIRbezen-campagne, het gekende citizen science project van het departement bio-ingenieurswetenschappen. Net zoals vorig jaar zullen we alle deelnemende scholen van AIRbezen@School bevoorraden met het nodige materiaal via verdeelpunten. Dat betekent dat elke school haar materiaal op een afgesproken tijdstip kan gaan afhalen in een voorafgekozen afhaalpunt. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen die willen fungeren als afhaalpunt en gedurende het weekend van 7 en 8 maart enkele uren hun deuren kunnen openstellen voor deelnemende leerkrachten. Het gaat hier over om en bij de 20 aardbeiplantjes en eventueel enkele dozen.

Wat moet je doen?

In de week van 2 tot 6 maart worden de aardbeiplantjes verdeeld naar de afhaalpunten. Voor medewerkers van de universiteit die zich kandidaat stellen, voorzien we in de loop van de week een “afhaaldag”, waarbij elk verdeelpunt zijn/haar plantjes kan komen afhalen aan de campus. Voor wie niet met de auto komt en de andere verdeelpunten worden in de loop van de week voorzien van plantjes. Hiervor spreken we een moment af dat voor jou past. De plantjes moeten, totdat ze op maandag 9 maart allemaal tezamen buiten worden gezet, binnen staan in een “stofvrije omgeving”. Dat betekent dat je ze best niet in je garage zet als je daar ook elke dag je auto binnenrijdt. Ergens in een hoekje van de kamer is perfect in orde.

De meeste scholen hebben 1 plantje, dus de meeste leraren zullen 1 plantje bij jou komen halen. Dat gebeurt dan in het weekend van 7 en 8 maart tijdens de uren die jij hebt doorgegeven. Alle plantjes die op woensdag 11 maart nog bij jou staan, worden automatisch van jou en mag je zelf planten.

Kaart met de reeds beschikbare verdeelpunten:

Een kaart met de reeds beschikbare verdeelpunten vindt je hier. De deelnemende scholen zijn de rode puntjes, de reeds beschikbare verdeelpunten zijn de gele sterren.

Interesse?

Ben jij of ken jij iemand die een weekend een paar plantjes zou willen verdelen? Fantastisch! Mail naar liesbeth.cuypers@uantwerpen.be . Vermeld zeker je adres, en wanneer je het ziet zitten om “open” te zijn tijdens het weekend van 7 en 8 maart. Geef ook je contactgegevens (met gsm) door. Liesbeth zal je via mail laten weten of je wordt opgenomen als verdeelpunt.

We hopen om een stuk of 20 verdeelpunten te kunnen opzetten over heel Vlaanderen, zodat elke leerkracht makkelijk aan zijn of haar plantjes kan. Mama’s, bompa’s, beste vrienden of liefjes die graag hun steentje willen bijdragen, zijn uiteraard ook zeer welkom.

 


 

AIRbezen @ school is looking for distribution points!

A new AIRbezen campaign, the well-known citizen science project of the Department of Bioscience Engineering, will be launched shortly. Just like last year, we will supply all participating schools of AIRbezen@School with the necessary material via distribution points. This means that every school can collect its materials at an agreed time at a pre-selected collection point. Hence we are looking for people who want to act as a collection point and want to open their doors to participating teachers for a few hours during the weekend of 7 and 8 March. Each point will distribute about 20 strawberry plants and possibly some boxes.

What should you do?

In the week of 2 to 6 March, the strawberry plants are distributed to the collection points. For university employees who apply, we provide a “collection day” during the week, during which each distribution point can come and collect their plants at campus. People who can’t (or won’t) come by car and all the other distribution points are provided with plants during the week at an agreed time. These plants must, until they are all put outside together on Monday, March 9, be put inside in a “dust-free environment”. That means you shouldn’t put them in your garage if you drive into your car there every day. A sunny corner somewhere in your living room will be fine.

Most schools have 1 plant, so most teachers will come to get 1 plant from you. This will happen on the weekend of 7 and 8 March during the hours that you have provided. All plants that aren’t collected Wednesday the 11th of March will automatically become yours and you can plant them yourself.

Map with the available distribution points:

A map with the available distribution points can be found here. The participating schools are the red dots, collection points are yellow stars.

Interested?

Awesome! Mail to liesbeth.cuypers@uantwerpen.be. Be sure to state your address and when you can be “open” during the weekend of 7 and 8 March. Also provide your contact details (with mobile phone). Liesbeth will let you know via email whether you will be included as a distribution point.