Vlaamse scholen nemen
luchtkwaliteit onder de loep

Over airbezen

Het is al geruime tijd een bekend gegeven dat een lezer, tijdens het bekijken van de layout van een pagina, afgeleid wordt door de tekstuele inhoud. Het belangrijke punt van het gebruik van Lorem Ipsum is dat het uit een min of meer normale verdeling.
Meer info

Over lucht

Veel desktop publishing pakketten en web pagina editors gebruiken tegenwoordig Lorem Ipsum als hun standaard model tekst, en een zoekopdracht naar “lorem ipsum” ontsluit veel websites die nog in aanbouw zijn.
Meer info

Over sensoren

Het is al geruime tijd een bekend gegeven dat een lezer, tijdens het bekijken van de layout van een pagina, afgeleid wordt door de tekstuele inhoud. Het belangrijke punt van het gebruik van Lorem Ipsum is dat het uit een min of meer normale verdeling van letters.
Meer info

Nieuws & updates

Coronacrisis redt (indirect) ook levens

Ruim 30 procent minder stikstofdioxide en 10 procent minder fijnstof in lucht ten tijde van corona. Tijdens de coronacrisis is de luchtkwaliteit in Europa er flink op vooruitgegaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Centre…

Betere luchtkwaliteit door coronacrisis?

Dat er minder auto’s op de baan zijn, betekent ook minder uitstoot (stikstofdioxide, dieselroet). Ongetwijfeld heeft dat een positief effect op de luchtkwaliteit. Maar het verkeer is niet de enige bron van luchtverontreiniging . Op…

Mogelijk een verband tussen Corona-sterfte in Italië en luchtvervuiling

De hoge sterftecijfers in het noorden van Italië zijn mogelijk deels te verklaren door de vieze lucht aldaar. Het is ronduit opmerkelijk. In het noorden van Italië sterft ongeveer 12 procent van de mensen die…

Eén voordeel van de ‘lockdown’: betere luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in Vlaanderen is dezer dagen bijzonder goed. Een gevolg van de afname van het autoverkeer, maar ook van de weersomstandigheden. Dat alles kan een impact hebben op onze gezondheid en zou ons weerbaarder…

Spectaculaire daling van het autoverkeer heeft “duidelijk positief effect op onze luchtkwaliteit”

De luchtkwaliteit is er de voorbije weken duidelijk op vooruitgegaan door de sterke afname van het verkeer, en dan vooral het autoverkeer. “Dat er een positieve impact is op de vervuiling door verkeer is duidelijk,…

Betere luchtkwaliteit maar niet alleen dankzij corona

De luchtkwaliteit is goed, zowel fijn stof als stikstofdioxide laat erg lage waarden optekenen. Al heeft dat meer met het weer dan met corona te maken. ‘Er wordt zuivere, polaire lucht aangevoerd en er is…

logos-bl