Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs – De Meiroos, Wetteren