Spectaculaire daling van het autoverkeer heeft “duidelijk positief effect op onze luchtkwaliteit”

Spectaculaire daling van het autoverkeer heeft “duidelijk positief effect op onze luchtkwaliteit”

De luchtkwaliteit is er de voorbije weken duidelijk op vooruitgegaan door de sterke afname van het verkeer, en dan vooral het autoverkeer. “Dat er een positieve impact is op de vervuiling door verkeer is duidelijk, maar de impact op de luchtkwaliteit becijferen in termen van “zoveel procent minder stikstofdioxide” blijft moeilijk”, duidt Frans Fierens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu, Irceline. Let wel: de verbeterde luchtkwaliteit is een relatief gegeven. Door een negatieve impact uit andere bronnen, is de algemene luchtkwaliteit er net vandaag wat minder goed aan toe (met name door meer fijnstof).

Lees het volledige artikel op de site van vrt.