Verdeelpunten gezocht

Verdeelpunten gezocht

AIRbezen@school zoekt verdeelpunten!

Net zoals vorig jaar zullen we alle deelnemers bevoorraden via verdeelpunten. Dat betekent dat elke school haar materiaal op een afgesproken tijdstip kan gaan afhalen in een voorafgekozen afhaalpunt. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen die willen fungeren als afhaalpunt. Voor de AIRboxen en de Sensorkits (die verdeeld werden in december) werkten we met scholen, maar dat was voor veel mensen moeilijk omdat scholen natuurlijk enkel open zijn tijdens de schooluren. Daarom zoeken we nu vrijwilligers die gedurende het weekend van 7 en 8 maart enkele uren hun deuren kunnen openstellen voor deelnemende leerkrachten.

Wat moet je doen?

Allereerst geef je via liesbeth.cuypers@uantwerpen.be op dat je je opgeeft als verdeelpunt. Vermeld zeker je adres, en wanneer je het ziet zitten om “open” te zijn tijdens het weekend van 7 en 8 maart. Geef ook je contactgegevens (met gsm) door. Liesbeth zal je via mail laten weten of je wordt opgenomen als verdeelpunt.

In de week van 2 tot 6 maart worden de aardbeiplantjes verdeeld naar de afhaalpunten.Voor medewerkers van de universiteit die zich kandidaat stellen, voorzien we in de loop van de week een “afhaaldag”, waarbij elk verdeelpunt zijn/haar plantjes kan komen afhalen aan campus Groenenborger. De andere verdeelpunten worden in de loop van de week voorzien van plantjes. Deze plantjes moeten, totdat ze op maandag 9 maart allemaal tezamen buiten worden gezet, binnen staan in een “stofvrije omgeving”. Dat betekent dat je ze best niet in je garage zet als je daar ook elke dag je auto binnenrijdt.

De meeste scholen hebben 1 plantje, dus de meeste leraren zullen 1 plantje bij jou komen halen. Dat gebeurt dan in het weekend van 7 en 8 maart tijdens de uren die jij hebt doorgegeven. Alle plantjes die op woensdag 11 maart nog bij jou staan, worden automatisch van jou en mag je zelf planten.

Kaart met de reeds beschikbare verdeelpunten:

Een kaart met de reeds beschikbare verdeelpunten vindt je hier. De deelnemende scholen zijn de rode puntjes.

Interesse?

Mail naar liesbeth.cuypers@uantwerpen.be

 


AIRbezen @ school is looking for distribution points!

Just like last year, we will supply all participants of AIRbezen@School via distribution points. This means that every participating school can collect its material at an agreed time at a pre-selected collection point. To make this work we are still looking for people who want to act as a distribution point. We worked with schools for the first distribution in December, but that was difficult for many people because schools are (of course) only open during school hours. That is why we are now looking for volunteers who can open their doors to participating teachers for a few hours during the weekend of 7 and 8 March.

What should you do?

First of all, you specify via liesbeth.cuypers@uantwerpen.be that you want to register as a distribution point. Be sure to state your address and when you are “open” during the weekend of 7 and 8 March. Also provide your contact details (with mobile phone). Liesbeth will let you know via email whether you will be included as a distribution point.

In the week of 2 to 6 March, the strawberry plants are distributed to the collection points. For university employees who apply, we provide a “collection day” during the week, during which each distribution point can come and collect their plants to campus Groenenborger. The other distribution points are provided with plants during the week. These plants must be put inside until they are all put outside together on Monday, March 9. They must be in a “dust-free environment”; that means you shouldn’t put them in your garage if you drive into your car there every day.

Most schools have 1 plant, so most teachers will come to collect 1 plant at your house. This will happen on the weekend of 7 and 8 March during the hours that you have communicated. All plants that are still with you on Wednesday 11 March will automatically become yours and you can plant yourself.

Map with the available distribution points:

A map with the available distribution points can be found here. The participating schools are the red dots.

Interested?

Mail to liesbeth.cuypers@uantwerpen.be