Luchtvervuiling kort leven in met 20 maanden

Luchtvervuiling kort leven in met 20 maanden

Kinderen die vandaag geboren worden, zien hun levensverwachting wereldwijd met gemiddeld 20 maanden slinken door luchtvervuiling. Vooral in Zuid-Azie is de tol hoog. Dat blijkt uit de studie ‘State of Globar Air’ (SOGA), van onder meer het Health Effects Institute in Boston en de universiteit van Brits-Columbia. Volgens de studie droeg luchtvervuiling in 2017 bij tot een op de tien overlijdens wereldwijd. In Belgie zou het om 4.420 sterfgevallen gaan. Ze is daarmee de op vier na grootste risicofactor voor sterfte: vervuilde Iucht veroorzaakt meer doden dan malaria, verkeers-ongevaIIen, ondervoeding en alcohol, en ongeveer evenveel als roken.

De impact verschilt echter veel van regio tot regio. Vooral Zuid-Azie Iijdt onder de gevol-gen van Iuchtvervuiling. Zo werden in China en India res-pectievelijk 851. 700 en 673.100 sterftes in 2017 ge-inkt aan luchtvervuiling. In de regio vermindert de levensverwachting van pasgeborenen met gemiddeld 30 maanden. Een combinatie van luchtvervuiling buiten – door verkeer en industrie – en vervuilde lucht binnen – door open vuren – ligt aan de basis. In Sub-Sahara-Afrika slinkt de levensverwachting met gemiddeld 24 maanden en in Oost-Azie met ongeveer 23 maanden. Daartegenover staat het effect van luchtvervuiling op de levensduur in de ontwikkelde wereld. Die wordt geschat op minder dan 5 maanden. «Dat het leven van kinderen zoveel ingekort wordt, kwam als een verrassing», zegt topman Robert O’Keefe van het Health Effects Institute, aan The Guardian. «Er is geen magische oplossing, maar overheden moeten ingrijpen.»

Bron: Metro
Meer informatie: https://www.stateofglobalair.org/